Skip to content

Muth siirtyi jatkuvaan Due Diligence -valmiuteen ContractZenin avulla

1905374

Muth Company, WI, USA, yksi maailman johtavista peilipohjaisen LED-turvateknologian yrityksistä, toimii autoteollisuuden aktiivisen turvallisuuden eturintamassa. Yrityksellä on tuotantolaitokset Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Muth on sitoutunut mullistamaan turvallisuusratkaisuja ja vähentämään onnettomuuksia innovatiivisen teknologian avulla. Kaikenkattavan hallintoratkaisun etsintä johti Muthin ContractZenin hallintoportaalin käyttäjäksi.

 

Kohti parempaa Due Diligence -valmiutta

Valmistautuessaan tulevaan due diligence -prosessiin Muth kohtasi useita haasteita. Tärkeiden asiakirjojen hallinta oli suhteellisen hajallaan pöytälaatikoissa ja jaetuilla asemilla. Yrityksellä ei myöskään ollut käytössään mitään luotettavaa järjestelmää, joka olisi muistuttanut sopimusten ja muiden tärkeiden sitoumusten määräajoista. Lisäksi yrityksellä oli kiireellinen tarve virtuaaliselle datahuoneelle (VDR) saumattomia due diligence -prosesseja varten. Myös tytäryhtiöiden ja niihin liittyvien tietojen parempi hallinta oli merkittävä haaste, joka odotti ratkaisuaan.

Tehokkuuden ja Due Diligence -valmiuden saavuttaminen ContractZenin avulla

Tutkittuaan lukuisia vaihtoehtoja ContractZen nousi esiin ainoana ratkaisuna, joka lupasi vastata kaikkiin Muthin erityistarpeisiin budjettia venyttämättä. Erityisesti sopimusten ja muiden asiakirjojen säilytyksen saumaton integraatio VDR:ään kiinnitti heidän huomionsa, sillä se poisti asiakirjojen siirtämisen tarpeen eri säilytysratkaisujen välillä. Lisäksi ContractZenin tarjoama varmuus tärkeiden sopimusmääräaikojen muistamisesta oli merkittävä lisäarvo.

ContractZen oli ainoa ratkaisu, joka vastasi kaikkiin tarpeisiimme."
Dave Simon, Chief Financial Officer, Muth Company

Muth kuva

Palvelun käyttö alkoi vaiheella, joka vaati yhteistyötä asiakirjojen lataamisessa ja luokittelussa. Digitaalisen muutosprosessin edetessä asiakirjojen saavutettavuuden helppous kävi ilmeiseksi. Automaattinen muistutusjärjestelmä varmisti, etteivät tärkeät määräajat unohtuneet.

Muth toimii nyt jatkuvassa valmiudessa due diligence -prosesseja varten. Yhtiö pystyy ContractZenin avulla perustamaan uuden VDR:n ja aloittamaan asiakirjojen jakamisen ulkopuolisten osapuolten kanssa muutamassa minuutissa. Tämä ei ainoastaan tehostanut ja virtaviivaistanut prosesseja, vaan toi esille yrityksen järkkymättömän sitoutumisen läpinäkyvyyteen ja operatiiviseen ketteryyteen.

 

ContractZenin vaikutus liiketoimintaan

Tarkasteltaessa jälkikäteen Muthin ja ContractZenin välistä synergiaa yhteistyö loi Muthissa aivan uuden kulttuurin asiakirjahallintaan ja due diligence -valmistautumiseen. ContractZenin tarjoamat kustannustehokkaat integroidut ratkaisut ja virtaviivaistetut prosessit ovat paitsi ratkaisseet alkuperäiset haasteet, myös vieneet Muthin operatiivisen tehokkuuden aivan uudelle tasolle.

Muthin tarina kuvaa onnistunutta siirtymää hajanaisuuden tilasta sujuvaan asiakirjahallintaan ja jatkuvaan due diligence -valmiuteen, asettaen hienon esimerkin muille autoteollisuuden toimijoille.

ContractZen ratkaisee useita tarpeita yksinkertaisesti eikä vaadi IT-henkilöstön tukea. Emme löytäneet mitään muuta vastaavaa markkinoilta. Olisimme todennäköisesti tarvinneet kaksi tai kolme erillistä ratkaisua korvaamaan kaiken sen, mitä ContractZen tekee."
Dave Simon, Chief Financial Officer, Muth Company

Muthin vahva suositus kertoo ContractZenin kyvystä tarjota asiakkailleen eri puolilla maailmaa kattava, edullinen ja käyttäjäystävällinen ratkaisu. ContractZenin käyttöliittymän yksinkertaisuus ja käyttöönoton tehokkuus ovat poistaneet tarpeen IT-projekteille, luoden samalla oman markkinarakonsa corporate governance -kentässä.

"Muthin kokemukset ovat todiste sitoutumisestamme innovatiivisten ja käytännöllisten ratkaisujen rakentamiseen asiakkaillemme. Olemme iloisia voidessamme olla keskeisessä roolissa auttamassa Muthia tehostamaan asiakirjahallintaansa, parantamaan due diligence -prosessejaan ja lisäämään yleistä organisaation tehokkuuttaan", sanoo Markus Mikola, ContractZenin toimitusjohtaja.

"Muthin ainutlaatuinen asema maailmanlaajuisena johtajana omalla erikoistumisalueellaan sopii täydellisesti tehtäväämme tarjota monipuolisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja organisaatioille riippumatta alasta tai koosta. Odotamme innolla matkamme jatkumista Muthin kanssa."


Muth Mirrors

MUTH MIRROR SYSTEMS
4221 High Tech Lane, Sheboygan, WI 53083

Muth is a leading supplier of mirror-based blind spot detection displays to the global light vehicle market. The company designs and manufactures a low-cost, highly-technical in-glass LED application for exterior mirrors that notifies drivers when a vehicle is in the blind spot. https://muthco.com/ 

 

 

chatsimple