Skip to content

Musti ja Mirrin kasvu tarvitsee ketterät IT-ratkaisut

Musti ja Mirri suosii ketteriä, skaalautuvia ja kustannustehokkaita sovelluksia, jotka tukevat yrityksen voimakasta kasvua ja uudistumista. Musti ja Mirri valitsi sopimusten- ja kokoustenhallintaan konsernilaajuisesti ContractZenin pilvipalvelun. 

Kasvu syntyy monen tekijän yhteisvaikutuksena. Kasvu on perinteisesti koostunut:

  • kirkkaasta visiosta,
  • asiakkaiden kuuntelusta,
  • nerokkaasta erottautumisesta kilpailijoista ja
  • ketterästä päätöksentekomallista.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Kasvumoottori ei toimi, ellei organisaation osaaminen, tietojärjestelmät ja päätöksentekonopeus kasva samaa tahtia kuin liiketoiminta. Nopea kasvu vaatii ylimmältä johdolta näkemyksen ja nopeuden lisäksi kykyä uudistaa perinteistä tapaa toimia.

CEO/CFO:n tulee ohjata johtoryhmää ketterään päätöksentekoon ja johdon on oltava kasvua tukevien IT-hankintojen suhteen tarkkana. Joutavat ”muka-digitalisaatio” -projektit estävät kasvumoottorin rakentamisen. - Ja jos tärkeimmät prosessit kulkevat pitkissä sähköpostiketjuissa, on vielä paljon tehtävää.

 

Panu_Hannula_kuva_suvi-tuuli_kiilunen-7
Musti ja Mirrin CIO Panu Hannula

 

Upea suomalainen kasvaja Musti ja Mirri

Kansainvälisiä esimerkkejä kasvumoottorinsa hyvin virittäneistä ovat muun muassa IKEA, Amazon ja Netflix. Suomessa loistava kasvuesimerkki on lemmikkieläintarvikeketju Musti ja Mirri.

Musti ja Mirri ei ole laajentumisessaan jämähtänyt perinteiseen markkina-analyysijumppaan vaan johto aidosti kysyy itseltään jatkuvasti: miten lisäämme arvoa, miten toimimme kilpailijoitamme paremmin sekä miten huolehdimme siitä, että organisaatiomme oppii ja varmistaa ne kyvykkyydet, joilla kasvua tehdään.

Näiden ohella ja osana kasvustrategiaa tukemaan Musti ja Mirri on uudistanut merkittävällä tavalla yrityksen IT-ratkaisuja ja valinnut portfolioon ketteriä, skaalautuvia ja kustannustehokkaita sovelluksia tukemaan yrityksen voimakasta kasvua ja uudistumista.

Yhtenä Musti ja Mirrin valitsemana kehitysalueena oli parantaa sopimusten ja muiden tärkeiden asiakirjojen hallintaa koko organisaatiossa ja minimoida samalla kaikki turha hallinnollinen työ. Näihin valittiin ratkaisuksi ContractZenin kehittämä sopimustenhallinnan pilvipalvelu.

Keskeiset kehittämistavoitteet liittyivät suoraan yhtiön laajentuvan liiketoiminnan jatkuvasti lisääntyvään ajantasaisen tiedon tarpeeseen sekä yritysostojen läpiviennin helpottamiseen.

Samalla haluttiin toimiva ratkaisu tukemaan hallitustyöskentelyä. Tähän tarpeeseen vastasi ContractZenin hallitusportaali.

Musti ja Mirrin CIO Panu Hannula kertoo:

“Kasvustrategiamme ei antanut mahdollisuutta tuhlata aikaa perinteiseen käyttöönottoprojektiin ja -koulutukseen, vaan kokonaisuus piti saada viiveettä eri toimintojen käyttöön ja sen skaalautuminen jatkotarpeisiin haluttiin äärimmäisen ketteräksi. Otimme ContractZenin sopimusten- ja kokoustenhallinnan pilvipalvelun käyttöön konsernilaajuisesti samassa ajassa kuin ennen olisi mennyt pelkästään hankinnan valmisteluun. Bisnes kiittää.”


"Tänä päivänä markkinoilla pärjäävät ketterät, uudistuvat, skaalautuvat ja kustannustehokkaat pilvipalvelut, joissa käyttäjäkokemus on ylivertainen. Monstereiden aika alkaa olla ohitse,” Hannula kiteyttää.

Musti ja Mirrin kasvumoottori toimii ja yritys on jo Pohjoismaiden suurin toimialallaan. Seuraavaksi kasvua haetaan verkkokaupasta ja palveluista, joita tarjotaan monikanavaisesti niin myymälöissä kuin verkossa.

Katso video Musti ja Mirrin käyttämästä ContractZenin hallitusportaaliratkaisusta.

Artikkeli on julkaistu alunperin Kauppalehden Studiovieras-artikkelina.

chatsimple